ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εργαστήριο συγγραφής - Εκδόσεις Αλάτι

Λεβαία Φλώρινας,

 Δήμος Αμυνταίου, Τ.Κ.53200

Ελλάδα

Αριθμός Τηλεφώνου
2463042203

Email
ekdoseisalati@gmail.com