ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εργαστήριο συγγραφής - Εκδόσεις Αλάτι

Μεγάλου Αλεξάνδρου 25,

 Δήμος Αμυνταίου, Τ.Κ.53200

Ελλάδα

Αριθμός Τηλεφώνου

23860.22390

Email
ekdoseisalati@gmail.com