Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Δεξιότητες του 21ου αιώνα στο Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού: πρακτικές οδηγίες και στρατηγικές

2021-11-02

Εισηγήτρια: Τάνια Μάνεση
Διάρκεια: 5 βδομάδες (1,5 ώρα η κάθε συνάντηση, 18:30-20:00)
Έναρξη: -
Λήξη: -
Κόστος: 100 ευρώ

Το εργαστήριο θα προσεγγίσει:
α. διδακτικές στρατηγικές για επιμέρους προγράμματα των τεσσάρων θεματικών κύκλων των Ε.Δ.
β. τρόπους ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των στρατηγικών (ρουτινών) σκέψης στη διδασκαλία
γ. παραδείγματα φύλλων προόδου για την αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών και
δ. πρακτικές οδηγίες ανάρτησης των δράσεων σε ιστολόγιο του ΠΣΔ.

Για απορίες/εγγραφές επικοινωνήστε με μήνυμα στη σελίδα ή στο ekdoseisalati@gmail.com