ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ

2020-02-05

Ποιητική

Όπως στον έρωτα.
Απλά και με ένταση.
Τα άλλα, για τους δυστυχισμένους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ