ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ

2020-02-08

"Ό,τι κάνεις για λεφτά, το κάνεις άσχημα."
Η φράση αποδίδεται στον Ιούλιο Βερν που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1828...