ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ

2020-02-07

Ο Κάρολος Ντίκενς γεννήθηκε 7 Φεβρουαρίου, το 1812.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς ρεαλιστές πεζογράφους.

"Στο στόχαστρό του μπαίνουν φαινόμενα όπως η εξαθλίωση των βιομηχανικών εργατών και η περιθωριοποίηση μέρους του ανώνυμου πλήθους της μοντέρνας μητρόπολης σε "υπόκοσμο", οι εντεινόμενες ταξικές διαφορές, η υποκρισία των αστών, ο ατομικισμός, ο ωφελιμισμός και ο υλισμός, που έχουν υποκαταστήσει παλαιότερες χριστιανικές και ανθρωπιστικές αξίες."

Πηγή: Βλαβιανού, Α. Γκότση, Γ. κ. ά. (2008). Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα τ. Β΄, Πάτρα: ΕΑΠ.