ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - Ιαπωνική βεντάλια ποίησης και πολιτισμού

2022-08-27

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία!Η διαδικτυακή ομάδα «Ιαπωνική Βεντάλια Ποίησης και Πολιτισμού» και οι διαδικτυακές σελίδες «Εργαστήριο συγγραφής-Εκδόσεις Αλάτι» και «The Haibun page» σας προσκαλούν σε μια νέα λογοτεχνική δράση με σκοπό τη συγγραφή ενός διηγήματος με ιαπωνικό θεματικό προσανατολισμό. Το διήγημα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. Μια βεντάλια, μεταχειρισμένη ή όχι, την οποία κάποιος βρίσκει, δέχεται ως δώρο, αγοράζει ή γενικά έρχεται στην κατοχή του και η οποία για κάποιο λόγο τον/την συνδέει ή τον/την οδηγεί στην περιοχή της χερσονήσου Noto, στην Ιαπωνία.

2. Στην περιοχή Noto βρίσκονται αλυκές στις οποίες παράγεται εδώ και 500 χρόνια η ποικιλία αλατιού Agehama. Σημειώνεται εδώ πως το αλάτι παράγεται με παραδοσιακό τρόπο ακολουθώντας την τεχνική Agehamashiki-enden. Οι αλυκές είναι το φυσικό σκηνικό του διηγήματος μέρος της δράσης του οποίου ή το σύνολό του πρέπει να εκτυλιχθεί εκεί να έχει κάποια σχέση με το αλάτι (την παρασκευή, την πώληση ή την ιστορία του).

3. Τα διηγήματα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.Δεν θα γίνουν δεκτά διηγήματα που δεν περιλαμβάνουν και τα τρία ανωτέρω ζητούμενα.

Ο τίτλος και το θέμα του διηγήματος είναι ελεύθερα. Τα διηγήματα που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν έκταση από 1000 έως 2500 λέξεις. Δεκτά όλα τα είδη διηγήματος αλλά δεν θα γίνουν δεκτά διηγήματα σε ποιητική μορφή. Επιτρέπεται όμως αν ο/η συγγραφέας επιθυμεί να περιλάβει στο διήγημά του/της, κάποιο είδος ποίησης αλλά, αποκλειστικά Ιαπωνικής ποίησης και όχι άλλου είδους. Σημειώνεται πως οι λέξεις του ποιήματος θα προσμετρηθούν στις συνολικές λέξεις του κειμένου.

Δεν θα γίνουν δεκτά διηγήματα που ήδη έχουν δημοσιευτεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη, αντίστοιχη δράση ή λογοτεχνικό διαγωνισμό και ο/η συγγραφέας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη (νομική, οικονομική ή άλλη) ως προς αυτό το θέμα, με την υποβολή του έργου του.

Μπορούν να συμμετέχουν όλοι/όλες όσοι/όσες διαβάζουν και παρακολουθούν τις πιο πάνω σελίδες, ακόμη κι αν δεν είναι μέλη τους.

Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει έως και δύο διηγήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση abcd811@yahoo.com με την ένδειξη «λογοτεχνική δράση διηγήματος» στο θέμα − η ένδειξη αυτή είναι αναγκαία γιατί δεχόμαστε καθημερινά πολλά e-mails.

Τα κείμενα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα με το πραγματικό σας όνομα και να περιέχουν ένα e-mail επικοινωνίας.

Η διάρκεια υποβολής των διηγημάτων θα είναι από τις 15 Αυγούστου 2022 έως 10 Οκτωβρίου 2022, στις 12:00 το βράδυ. Η συμμετοχή στη λογοτεχνική αυτή δράση είναι δωρεάν.

Τη διόρθωση και την επιμέλεια των κειμένων αναλαμβάνει η κ. Makun Phaedrus και οι συγγραφείς αποδέχονται με τη συμμετοχή τους να συνεργαστούν πρόθυμα μαζί της για το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.

Τα διηγήματα που θα υποβληθούν θα δημοσιευθούν ταυτόχρονα στην σελίδα της διαδικτυακής ομάδας «Ιαπωνική Βεντάλια Ποίησης και Πολιτισμού» και στις διαδικτυακές σελίδες «Εργαστήριο συγγραφής-Εκδόσεις Αλάτι» και «The Haibun page» αφού πρώτα γίνει διόρθωση και επιμέλεια του κειμένου τους και μόλις τελειώσει η επεξεργασία τους ασχέτως του χρόνου υποβολής των. Με την υποβολή του διηγήματος αυτομάτως ο/η συγγραφέας του επιτρέπει τη δημοσίευση του στις πιο πάνω σελίδες και δεν έχει υπάρχει οικονομική απαίτηση από κανένα των συμβαλλομένων μερών.

Όλα ή μερικά από τα διηγήματα, κατά την κρίση των διαχειριστών των σελίδων, θα θέλαμε να εκδοθούν σε φυσικό βιβλίο με πιθανό χρονικό όριο το πρώτο εξάμηνο του 2023 ή αυτό που θα συμφωνηθεί με τον εκδοτικό οίκο, ο οποίος θα το εκδώσει. Θα το προσπαθήσουμε και θα εργαστούμε γι' αυτό, ελπίζοντας πως οι περιστάσεις θα το ευνοήσουν (τιμές χάρτου, αναζήτηση χορηγιών) και πως τα διηγήματα που θα υποβληθούν θα είναι αξιόλογα αριθμητικά και ποιοτικά. Αν δεν γίνει ένα φυσικό βιβλίο θα προσπαθήσουμε να γίνει ένα e-book με τα διηγήματα αυτά. Οι συγγραφείς των διηγημάτων, θα ερωτηθούν, στο μέλλον, εγγράφως αν δέχονται να συμμετάσχουν στην οποιαδήποτε έκδοση φυσική ή ηλεκτρονική και η συμμετοχή τους στη δράση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά συμμετοχή και στην πιθανή έκδοση βιβλίου. Σημειώνεται πως όσοι/όσες θα συμφωνήσουν να συμμετέχουν στην όποια πιθανή έκδοση θα ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του εκδοτικού οίκου που θα επιλεγεί εγκαίρως, εφ' όσον τις αποδεχτούν υποχρεούνται να τις ακολουθήσουν και θα υπογράψουν την ανάλογη συμφωνία απ' ευθείας με αυτόν. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν υποχρεούνται στην αγορά του τελικού προϊόντος (ηλεκτρονικού ή φυσικού βιβλίου) όποτε και αν αυτό γίνει, αλλά αν το αποφασίσουν θα πληρώσουν το αντίτιμο του αντιτύπου στον εκδοτικό οίκο (ο οποίος θα ορίσει κάθε οικονομικό θέμα) με απ' ευθείας παραγγελία εκεί και όχι μέσω των σελίδων, οι οποίες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση καθώς η συμμετοχή στην δράση είναι εντελώς δωρεάν.

Καλή επιτυχία και καλή έμπνευση σε όλους/ες μας.