ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

2020-02-14

Causa
Κάθε μέρα που ξημερώνει
μισώ τη μέρα
που μ' εμποδίζει
να σε σκέφτομαι.
ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ